Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Ochrona danych

Od 25.05.2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy/ 95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 RODO Społem PSS w Olsztynie, z siedzibą 10-576 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 2/8 informuje osoby, których dane osobowe przetwarza, o przysługujących im prawach:

 

I. Klauzula informacyjna dla posiadaczy Karty Klienta Społem PSS w Olsztynie /w tym posiadaczy zarejestrowanych Kart Klienta/.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społem PSS w Olsztynie z siedzibą,10-576 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 2/8;

2) Kontakt do Inspektora danych osobowych:iod@spolem.olsztyn.pl tel. 89 521 19 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestracją Karty Klienta Społem, w celach marketingowych, /na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych/ oraz w celu realizacji zasad funkcjonowania i rejestrowania Karty Klienta;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty przetwarzające je na podstawie podpisanych z administratorem umów;

5) Pani/Pana dane będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany /w formie profilowania/. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się stosownie do celów określonych w Regulaminie Karty Klienta Społem. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie wyselekcjonowanej informacji handlowej, marketingowej;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO Warszawa, ul. Stawki 2;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zarejestrowania Karty Klienta i korzystania z przywilejów z tym związanych.

 

II. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” PSS w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie /10-576/, al. M.J. Piłsudskiego 2/8.

2) Kontakt do Inspektora danych osobowych:iod@spolem.olsztyn.pl, tel. 89 521 19 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej ze „Społem” PSS w Olsztynie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również przez inne podmioty przetwarzające je na podstawie, zawartych z administratorem danych osobowych umów;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określającymi czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych;

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

8) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego ustalonego zgodnie z postanowieniami RODO organu nadzorczego (Prezesa UODO Warszawa, ul. Stawki 2);

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.