Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Historia

Historia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie

 

1945-1949

• 15 maja powstała Spółdzielnia Spożywców „Mazur". 12 lipca Walne Zgromadzenie zatwierdziło pierwszy statut.

• 5 września nastąpił wpis do rejestru sądowego. Skład osobowy pierwszego Zarządu: Michał Staroń, Andrzej Bugajski, Feliks Chmielewski. 

• 18 maja rozpoczął działalność pierwszy sklep Spółdzielni przy ul. 1-go Maja róg Mrongowiusza. Kierownikiem sklepu została pani Stanisława Pupik. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała 4 sklepy i 2 piekarnie.

• 1946 r., Spółdzielnia „Mazur", jako najsilniejsza gospodarczo i organizacyjnie, wchłonęła liczne spółdzielnie powstałe w tych latach w układzie branżowym. Liczba członków w 1948 roku wynosiła 4000. Na koniec 1949 roku Spółdzielnia posiadała 42 sklepy, 3 piekarnie, 1 masarnię, 1 wytwórnię lodów.

 

                


1950-59

• 1950 r. - Spółdzielnia zrzeszała 5900 członków.

• 1952 r. - Z dniem 17 stycznia nastąpiła zmiana nazwy na Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie.

• 1958r. - Po modernizacji sklepu przy ul. 1-go Maja róg Mrongowiusza w m-cu kwietniu powstał pierwszy samoobsługowy sklep, który stał się wzorcowym sklepem do organizowania podobnych w Spółdzielni. Nowe formy sprzedaży przyczyniły się do lepszego zaopatrzenia sklepów i rozszerzenia asortymentu towarowego.


1960-69

• 1960 Spółdzielnia zrzeszała 8400 członków.

• 1966 Z dniem 1 kwietnia Spółdzielnia stała się oddziałem Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie. Oddział w Olsztynie posiadał: 101 sklepów, 10 piekarń,1 ciastkarnię, 1 wytwórnię wód gazowanych, 5 stołówek, 1 garmażernię.


1970-75

• 1970 Liczba członków Spółdzielni zwiększyła się do 10893 osób.

• 1975 Spółdzielnia obchodziła 30-lecie swego istnienia. Prezes Zarządu WPSS - Bronisław Popardowski - z uznaniem wypowiadał się o pracy samorządu i pracowników dla rozwoju miasta i jego regionu w minionym okresie.


1976-89

• 1976 Z dniem 1 lipca decyzją rządu i Rady „Społem" CZSS, Spółdzielnia rozpoczęła działalność w nowych warunkach organizacyjnych. Spółdzielni powierzono organizację obrotu artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi, codziennego i częstego zakupu oraz prowadzenie działalności gastronomicznej i produkcji artykułów spożywczych. Po reorganizacji liczba pracowników wzrosła z 965 do 2730.

• 1977 Spółdzielnia posiadała: 159 sklepów, 96 zakładów gastronomicznych (61 otwartych i 35 zamkniętych), 13 zakładów produkcyjnych, 2 ośrodki "Praktyczna Pani", w których funkcjonowało 21 zakładów usługowych, 2 bazy magazynowe.

• 1978 Spółdzielni przybyło 15 sklepów o łącznej powierzchni 3712 m2. Z nowego budownictwa wprowadzono do eksploatacji 5 pawilonów o pow. użytkowej 2801 m2. Uruchamiając nowe pawilony zlikwidowano 20 sklepów na skutek prac urbanisty-cznych w mieście, prowadzonych przed krajowymi dożynkami.

• 1984 Z dniem 1 stycznia Spółdzielnia uzyskała samodziel-ność i powróciła do nazwy „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie. Posiadała: 155 sklepów, 55 zakładów i punktów gas-tronomii otwartej, 42 bufety gastronomii zamkniętej, 16 stołówek, 6 punktów gastronomii sezonowej, 7 piekarń, 5 ciastkarni, 2 zakłady garmażeryjne, 2 ośrodki „Praktyczna Pani".

• 1985 Liczba członków Spółdzielni wynosiła 16950.


1990

• Lata 90-te, to okres wdrożenia gospodarki rynkowej, prywatyzacji i powstawania nowych podmiotów na rynku. Prywatyzacja placówek handlowych w znacznym stopniu ograniczyła potencjał handlowy Spółdzielni. W tym okresie zamknięto działalność w 287 placówkach i zakładach dzierżawionych od spółdzielni mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta, które zostały przekazane właścicielom za wypowiedzeniem umów najmu. Na dzień 31 grudnia 1990 roku w Spółdzielni pozostało: 69 sklepów, 7 kiosków detalicznych, 7 piekarń, 2 ciastkarnie, 1 zakład garmażeryjny, 18 zakładów gastronomii otwartej, 21 zakładów gastronomii zamkniętej, 2 magazyny hurtowe, 3 magazyny gospodarcze.


1995-2000

• Po okresie porządkowania spraw majątkowych - uwłaszczeniu majątku spółdzielczego - nastąpił okres modernizacji istniejącej sieci handlowej, pod-noszenie poziomu usług oraz promowanie własnej produkcji. W efekcie modernizacji sieci rozszerzono powierzchnię sprzedażową, poprawiono wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, wyposażono w urządzenia nowej generacji.

• 1995 We wrześniu w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie Spółdzielnia uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Na uroczystości obecni byli członkowie Spółdzielni, działacze samorządowi i pracownicy. Władze reprezentował V-ce Wojewoda Olsztyński - Krzysztof Fabiański oraz Sekretarz Miasta - Julian Wilczewski. Na uroczystości wręczono państ-wowe i spółdzielcze odznaczenia członkom Spółdzielni, tj.; 5 srebrnych Krzyży Zasługi, 23 odz-naki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", 40 osobom wręczono listy gratulacyjne. Jubileusz uświetnił występ zespołu „Czerwony Tulipan".

• W połowie roku 1998 Spółdzielnia przystąpiła do modernizacji sklepu Nr 25 „Malwa" przy al. Piłsudskiego, gdzie z pawilonu o pow. 260 m2 powstał nowoczesny sklep o powierzchni 1800 m2 (1300 m2 powierzchni sprzedażowej) nowocześnie i funkcjonalnie wyposażony z pełną klimatyzacją. Uroczyste otwar-cie sklepu „Malwa" nastąpiło 20 lutego 1999 roku w obecności władz miasta, przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie oraz kilku-tysięcznej rzeszy mieszkańców.

• W tym samym roku przy ul. Kołobrzeskiej otwarto kolejny sklep Nr 26 branży przemysłowej - artykuły gospodarstwa domowego, chemia, kosmetyki, zmodernizowano następny pawilon handlowy - sklep Nr 29 "Bratek" przy ul. Żołnierskiej, gdzie z pawilonu o pow. 448 m2 powstał nowoczes-ny sklep o powierzchni sprzedażowej 650 m2.

• W 2000 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 28 placówkach detalicznych, 3 piekarniach, 1 piekarnio-ciastkarni, magazynie hurtowym. Jako jedyna w regionie w dalszym ciągu prowadzi działalność społeczno-samorządową w ośrodku „Praktyczna Pani" przy ul. Jagiellońskiej. Po uporządkowaniu spraw członkowskich liczba członków na dzień 30 lipca wynosiła 540.


2002

• W celu poprawy wizerunku Spółdzielni i spełniając oczekiwania naszych Klientów zmieniono formę sprzedaży z tradycyjnej na samoobsługową w dwóch sklepach: 
Nr 5 przy ul. Warszawskiej 38 i Nr 7 "Irys" przy ul. Katowickiej 6 oraz zmodernizowano sklep Nr 16 "Kalina" przy ul. Kołobrzeskiej 32, wyposażając go w nowoczesne i funkcjonalne urządzenia.


2003

• Po przeprowadzonych pracach remontowo – modernizacyjnych uruchomiono sklep Nr 33 przy ul. Żołnierskiej 45, sklep Nr 17 „Ludwik” przy ul. Okrzei 6. Gospodarka rynkowa, prywatyzacja, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, ekspansja kapitału zagranicznego zmotywowało Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą do podjęcia wstępnych rozmów mających na celu integrację spółdzielni spożywców w woj. Warmińsko – Mazurskim. Efektem w/w działań było podpisanie w kwietniu 2003 r. listu intencyjnego przez 4 spółdzielnie pragnące połączyć się w jeden silny organizm gospodarczy.


2004

• Z dniem 01.01.2004 r. nastąpiło połączenie Spółdzielni Handlowej „Alfa" w Olsztynie, „Społem"' PSS w Mrągowie, „Społem" PSS w Kętrzynie i „Społem" PSS w Olsztynie w jedną dużą Spółdzielnię, gdzie Spółdzielnią przejmującą była „Społem" PSS w Olsztynie. W tym samym roku przebudowano i zmodernizowano sklep Nr 6 „Bławatek" przy ul. Bałtyckiej 35, gdzie powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się o 230 m2 i wynosi obecnie 390 m2. Zmodernizowano kolejne placówki handlowe Spółdzielni na terenie Kętrzyna (sklepy Nr 64, Nr 70, Nr 71) i Mrągowa (sklepy Nr 87, Nr 91).


2005

• Spółdzielnia prowadzi działalność w 52 placówkach detalicznych na terenie Olsztyna, Mrągowa, Kętrzyna, Nidzicy i Szczytna, w 2 piekarniach, 1 ciastkarni i 2 piekarniach – ciastkarniach oraz magazynach hurtowych; spożywczym i przemysłowych. W Spółdzielni zatrudnionych jest 636 osób, liczba członków - 685 osób. W celu poprawy ekspozycji artykułów przemysłowych zmodernizowano wzorcownię w hurtowni przemysłowej. Spółdzielnia w procesie ciągłym doskonali istniejącą od wielu lat sieć komputerową obsługującą administrację, pion produkcji, hurt spożywczy i przemysłowy. Z każdym rokiem przybywa placówek detalicznych pracujących w systemie komputerowym "program sklep". Aktualnie w Spółdzielni funkcjonuje 9 takich sklepów.

31 sierpnia odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Spółdzielni „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie. Na zaproszenie Zarządu „Społem” PSS w Olsztynie w konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów: prasy, radia, telewizji regionalnej oraz telewizji kablowych działających na terenie Warmii i Mazur.

2 września odbyła się główna uroczystość jubileuszu 60-lecia ,,Społem" PSS w Olsztynie, w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, Rada Nadzorcza, czlonkowie i pracownicy spółdzielni, prezesi spółdzielni spożywców „Społem” z województwa warmińsko - mazurskiego oraz przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielni - w sumie okolo 450 osob. 
Z zaproszonych gości, uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Marian Kozłowski - senator RP, Alfred Domagalski - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Ryszard Jaśkowski - zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", Janusz Siepioła – pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo warmińsko - mazurskie, Andrzej Ryński - marszałek województwa warmińsko – mazurskiego, Hanna Mikulska - Bojarska - wicewojewoda warmińsko - mazurski, Czesław Jerzy Małkowski - prezydent miasta Olsztyna, Zbigniew Dąbkowski - przewodniczący Rady miasta Olsztyna, Tomasz Witkowicz - wiceburmistrz miasta Mrągowa i Waldemar Nieżorawski - wiceprzewodniczący Rady miasta Mrągowa.

Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było przekazanie sztandaru, nadanego spółdzielni przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Na ręce prezesa Stanisława Tunkiewicza sztandar przekazał Alfred Domagalski - prezes Zarządu KRS. W dalszej części uroczystości wystąpili zaproszeni goście. Odczytano listy gratulacyjne oraz złożono życzenia spółdzielcom i pracownikom naszej Spółdzielni.

Obchody jubileuszu były okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy spółdzielczych i pracowników spółdzielni odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi. Z rąk Hanny Mikulskiej - Bojarskiej wicewojewody warmińsko - mazurskiego, odznaczenia państwowe otrzymali: Janina Wolna - długoletni działacz spółdzielczy, przewodnicząca Rady Nadzorczej - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Jerzy d'Aystetten – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Anna Maksymiuk, Andrzej Siciński i Bogdan Tatar - Złote Krzyże Zasługi, Krystyna Gudaczewska i Krystyna Lech - Srebrne Krzyże Zasługi oraz Irena Jakóbiuk, Genowefa Kuźmińska, Halina Pietrzyk, Jerzy Staniszewski i Danuta Trochimiuk - Brązowe Krzyże Zasługi. Alfred Domagalski - prezes Zarządu KRS wręczył 29 członkom spółdzielni odznaczenia „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", a Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem" odznaczył 11 członków - pracowników spółdzielni odznaką „Zasłużony dla „Społem”. Natomiast Czesław Jerzy Małkowski - prezydent miasta Olsztyna za zasługi dla miasta, wręczył 5 członkom spółdzielni Medaliony św. Jakuba.

Wśród odznaczonych odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz Medalionem Św. Jakuba znalazł się pan Aleksander Kamiński - nestor ruchu spółdzielczego z 58-letnim stażem członkowskim w „Społem” PSS w Olsztynie, w wieku 96 lat, pełen charyzmy i poczucia humoru.


2006

• 1 stycznia zostało przejęte „Społem” PSS w Szczytnie, tworząc jedną dużą Spółdzielnię pod nazwą "Społem" PSS w Olsztynie.


2009

• W kwietniu ukończono generalny remont sklepu Nr 64 w Kętrzynie, któremu w drodze konkursu nadano nazwę „Nemezja”.

• 18 listopada nastąpiło otwarcie sklepu spożywczo-przemysłowego na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie. Wybudowany od podstaw market dysponuje 308 m2 powierzchni sprzedażowej - jest to jedyny tego rodzaju obiekt handlowy w okolicy. Tradycyjnie, powstaniu nowego sklepu towarzyszyło ogłoszenie konkursu na jego nazwę. Spośród 480 nadesłanych zgłoszeń wybrano propozycję „Aksamitka”, która jest już dziewiątym sklepem „Społem” PSS w Olsztynie, noszącym nazwę kwiatu.


2011

• W grudniu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie otworzyła dwa nowe sklepy spożywczo – przemysłowe: przy ul. Morwowej 12 w Olsztynie oraz przy ul. Długiej 17 w Szczytnie. 

Jako pierwszy do dyspozycji klientów oddany został sklep Wrzos w Olsztynie, posiadający 322,7 m²  powierzchni sprzedażowej. Uroczyste otwarcie, z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta, Haliny Zaborowskiej-Boruch, a także przedstawicieli Rady Osiedla Zielona Górka, nastąpiło 1 grudnia.

Kilka dni później, 9 grudnia, Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z członkami Zarządu Spółdzielni oraz gościem honorowym: Burmistrz Miasta Szczytna , Danutą Górską, dokonali oficjalnego otwarcia sklepu Jagoda w Szczytnie, z powierzchnią sprzedażową wynoszącą 351,5 m².


2012 

• 22 września została zlikwidowana Piekarnia Nr 4 w Olsztynie przy ul. Orłowicza 37.


2013 

• 27 maja dokonano wielkiego otwarcia nowego sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. Murzynowskiego 16 w Olsztynie - "Dalia", o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 660 m2. W uroczystości uczestniczyli: Rada Nadzorcza Spółdzielni, Zarząd oraz goście honorowi: Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty", Pan Roman Przedwojski oraz Przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Nagórki, Pani Małgorzata Gołębicka. Otwarciu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. 150 klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 100 zł, otrzymało Karty Klienta. Dodatkową atrakcję stanowiły konkursy prowadzone przez zawodników Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia - Traveland.

• 10 września  "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców otworzyła nowy sklep spożywczo-przemysłowy przy ul. Jagiellońskiej 68 w Olsztynie. Wybudowany od podstaw, nowoczesny obiekt handlowy, z salą sprzedażową o powierzchni 292 m2, jest komfortowym miejscem zakupów dla mieszkańców stale rozbudowywanego Osiedla Podleśna.

Oficjalnego otwarcia sklepu dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bigoszewski wraz z Zarządem "Społem" PSS w Olsztynie.Prezes Zarządu podziękował wykonawcom za sprawną i przedterminową realizację inwestycji – sklep został oddany do użytku miesiąc przed pierwotnie zaplanowanym terminem.

Pierwszych stu pięćdziesięciu klientów, których koszyk opiewał na wartość minimum 50 zł, otrzymało Karty Klienta, upoważniające do zakupów z 4 % rabatem.

W ramach promocji wyrobów produkcji własnej, "Społem" PSS w Olsztynie zorganizowała także degustację pasztecików z pieczarkami oraz ciastek kruchych, przygotowanych przez Piekarnię – Ciastkarnię Nr 2 w Olsztynie.

Tradycyjnie otwarciu nowego sklepu towarzyszyło ogłoszenie konkursu na jego nazwę. 


2014 

• 26 maja zakończył działalność handlową sklep przemysłowy Nr 28 przy ul. Traugutta 12 w Nidzicy.

• 29 czerwca zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 95 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Mrągowie.

• Od 9 grudnia w miasteczku akademickim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znów można robić zakupy w sklepie przy ul. Prawocheńskiego 11. Obiekt w ostatnim czasie przeszedł gruntowną przebudowę. 

Poprzedni sklep przy ul. Prawocheńskiego 11, gdzie mieściły się również kwiaciarnia i "warzywniak", objęto projektem estetyzacji miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 „Społem" PSS w Olsztynie mogła swój obiekt handlowy postawić na nowo, jednak z zastrzeżeniem, że jego projekt będzie konsultowany z rektorem oraz komisją architektoniczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Budynek ulokowany jest w najstarszym rejonie miasteczka, w którym obwiązują zasady postępowania regulowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Sklep w Kortowie jest niecodzienny nie tylko ze względu na wygląd. Jest pierwszym w sieci, w którym będzie można zjeść coś na ciepło i napić się np. kawy. Dostępne są kanapki, ale na wyposażeniu jest także piec konwekcyjny - dzięki temu w sprzedaży są m.in. hot dogi czy pieczony kurczak.

W dniu 9 grudnia br. przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bigoszewski, wraz z członkami Zarządu „Społem" PSS w Olsztynie oraz gośćmi honorowymi m.in. rektorem UWM w Olsztynie prof. Ryszardem Góreckim, kanclerzem dr. inż. Aleksandrem Sochą oraz przewodniczącą Rady Osiedla Kortowo Jolantą From, dokonali oficjalnego otwarcia sklepu o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 320,1 m².

Tradycyjnie otwarciu sklepu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. Dla 50 pierwszych klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 50 zł, Spółdzielnia przygotowała Karty Klienta na przyszły rok.

Na koniec 2014 r. Spółdzielnia zatrudniała 630 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 625 osób.


2015

• 19 czerwca, podczas uroczystej części Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni,  „Społem” PSS w Olsztynie świętowała 70-lecie swojej działalności.

W uroczystości, zorganizowanej w olsztyńskim hotelu Omega, wzięli udział m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Julian Osiecki, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, a także Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”  - Jerzy Rybicki.

Podczas okolicznościowych przemówień, wszyscy honorowi goście z uznaniem wypowiadali się o działalności i osiągnięciach olsztyńskiej Spółdzielni, jednocześnie podkreślając jej znaczenie dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz udział w licznych inicjatywach społecznych w regionie.

Część oficjalną obchodów uświetniło wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom i pracownikom Spółdzielni. Odznaczenie państwowe:Medal za Długoletnią Służbę, z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymała Alicja Szakiewicz - wieloletni kierownik sklepu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Bigoszewski oraz Członek Rady Nadzorczej Barbara Bielecka, uhonorowani zostaliOdznakami za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył Statuetki Św. Jakuba: Wojciechowi Bigoszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Stanisławowi Tunkiewiczowi – Prezesowi Zarządu, Janinie Wolnej – wieloletniej Przewodniczącej Rady Nadzorczej, jednemu z najstarszych członków Spółdzielni oraz Barbarze Zarębskiej – Wiceprezesowi Zarządu. Ponadto przyznano 13 odznaczeń  Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego oraz 12 odznaczeń Zasłużony dla Społem.

30 czerwca został zlikwidowany sklep spożywczy Nr 4 w Olsztynie przy ul. Moniuszki 16.

31 lipca zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 46 przy ul. M.C. Skłodowskiej 6 w Szczytnie.

• 12 sierpnia "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców otworzyła nowy sklep firmowy pod szyldem "Rogalik" przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8 w Olsztynie.

31 sierpnia zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 42 przy ul. Solidarności 6 w Szczytnie.


2016

• Modernizacja dwóch sklepów przemysłowych „Społem” PSS w Olsztynie.

• Pod koniec 2015 roku „Społem” PSS w Olsztynie podpisała umowę z poznańską hurtownią „Florentyna” w ramach przedsięwzięcia „Sklep patronacki” pod szyldem „NELA – dla Twojego domu”.

Florentyna w ramach projektu zaoferowała olsztyńskiej Spółdzielni wsparcie finansowe na poprawę atrakcyjności punktów dystrybucyjnych (m.in. na regały sklepowe, witryny, materiały reklamowe).

• 2 lutego 2016r. został zmodernizowany i dostosowany do standardów ekspozycyjnych sieci NELA sklep Nr 26 przy ul. Kołobrzeskiej 18 w Olsztynie, następnie dnia 29 kwietnia 2016r. - sklep Nr 33 przy ul. Żołnierskiej 45 w Olsztynie.

„NELA - dla Twojego domu” to sklepy oferujące szeroką ofertę artykułów gospodarstwa domowego renomowanych marek. Nowoczesne, eleganckie sale sprzedażowe zaaranżowane zostały z myślą o klientach, którzy w jednym miejscu chcą znaleźć wszystko dla zaspokojenia swoich domowych potrzeb. W ofercie sklepów znajdują się elementy wyposażenia kuchni, łazienki, a nawet sypialni.

W otwarciu sklepów wzięli udział przedstawiciele poznańskiej hurtowni oraz członkowie Zarządu „Społem” PSS w Olsztynie.

• W dniach 2-4 listopada 2016r. sklep Nr 8 "Niezapominajka" obchodził 10 urodziny. 

Na koniec 2016 r. Spółdzielnia zatrudniała 589 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 567 osób.


2017

W dniach 23-25 kwietnia 2017r. sklep Nr 17 "Ludwik"  przy ul. Okrzei 6 w Olsztynie obchodził 40 urodziny. 

•  16 maja - Wielkie i uroczyste otwarcie pierwszej Gamy w Olsztynie odbyło się 16 maja przy ul. Augustowskiej 3.  Sklep o pow. handlowej 316 m2  został wyposażony w nowoczesne urządzenia chłodnicze - lady mięsno-wędliniarskie, zamrażarki, regały nabiałowe, ponadto piec konwencyjny, a wszystko to celem zapewnienia klientom najwyższej, jakości usług. Nowy sklep otwarty został pod szyldem Gama. W uroczystym otwarciu Gamy uczestniczył Wiceprezydent miasta Olsztyna, zaproszeni Prezesi Spółdzielni Społem z Warmii i Mazur, przedstawiciele PSD, wykonawcy inwestycji oraz zarząd, rada nadzorcza i pracownicy Społem PSS W Olsztynie. Otwarciu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. 50 Klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 100 zł, otrzymało Karty Klienta.

18 lipca - Uroczyste otwarcie pierwszej Gamy w Mrągowie przy ul. Kościuszki 5.

30 sierpnia - Otwarcie Gamy przy ul. Królewieckiej 47 w Mrągowie.

10 października - Otwarcie Gamy przy ul. Młynowej 1 w Mrągowie.

•  22 listopada - Otwarcie Gamy -  Osiedle Parkowe 16 w Mrągowie.

•  12 grudnia - Otwarcie Gamy przy ul. Warszawskiej 24 w Mrągowie.

Na koniec 2017 r. Spółdzielnia zatrudniała 587 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 560 osób.


2018

29 maja - otwarcie sklepu nr 15 Społem przy ul. Wilczyńskiego 8 w Olsztynie.

Po 29 latach nieobecności Społem powróciło na osiedle Jaroty! Nowy sklep ma ponad 600 metrów kw. powierzchni sprzedażowej. W nowoczesnym wnętrzu  klienci znajdą wszystko to, co wyróżnia nas od konkurencji: tradycyjne działy z mięsem, wędlinami, serami, a także nasze wyroby piekarskie. Nie zabraknie także podstawowych artykułów przemysłowych.

 


2020

We wrześniu  „Społem” PSS w Olsztynie obchodziła jubileusz 75-lecie swojej działalności. 

Mimo licznych zmian na rynku "Społem" PSS w Olsztynie nieprzerwanie prowadzi swoją działaność stale modernizujac i rozwijając sieć wlasnych sklepów. "Społem" PSS w Olsztynie do dzić zachowało lokalny charakter i w 100% polski kapitał. Wiele produktów w sklepach pochodzi od lokalnych producentów lub z miejscowych hurtowni. Chlubą Spółdzielni jest pieczywo, produkowane we własnych piekarniach. Wiele asortymentów wciaz wypiekanych jest według tradycyjnych receptur. Obecnie olsztyńskie Społem to 40 sklepow na terenie Olsztyna, Kętrzyna, Mrągowa i Szczytna, 2 piekarnie i 1 piekarnio-ciastkarnia. Spółdzielnia zrzesza 540 członków.

2022

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiło połączenie ze "Społem" PSS w Iławie. Potencjał połączonych spółdzielni, działających pod nazwą "Społem" PSS w Olsztynie, wynosi 50 sklepów oraz 4 zakłady produkcyjne (3 Piekarnie - Ciastkarnie oraz 1 Piekarnia).

 

Rys historyczny spółdzielni zrzeszonych w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie

 

Mrągowo

W dniu 20.08. 1945 roku odbyło się zebranie w lokalu Zarządu Miejskiego i podjęto uchwałę o powołaniu Spółdzielni Spożywców "Grunwald". W pierwszym miesiącu działalności spółdzielnia liczyła- 28 członków, 7 pracowników, posiadała 1 sklep spożywczy, 1 piekarnię, 1 młyn w Miłomłynie. Spółdzielnia w Mrągowie najistotniejsze zmiany poczyniła głownie w latach 90-tych. W 1989 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 33 placówkach handlowych, 5 zakładach gastronomicznych i produkcyjnych. Zatrudnionych było 370 osób. Liczba zrzeszonych członków wynosiła 3600 osób, uporządkowano sprawy własności majątku. W 1995 roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 1400 osób. Zatrudnienie wynosiło 170 osób.

 

Kętrzyn

W 1945 roku w powstała Spółdzielnia Spożywców "Ostoja". Uruchomiono pierwszy sklep spożywczy na rogu ulic Downara i Korszyriskiej / obecnie Sikorskiego i Obrońców Warszawy / z obsługą 2 osobową. Lata 1945 -1960 były okresem dynamicznego rozwoju spółdzielni, w tym czasie powstało wiele nowoczesnych placówek handlowych. W 1946 roku kętrzyńska spółdzielnia "Ostoja" posiadała 8 sklepów detalicznych, liczba członków wynosiła 882 osoby, liczba zatrudnionych -36 osób. Dokonano również kilka istotnych zmian organizacyjnych, do najważniejszych należały:

  • W 1956 roku na mocy zarządzenia władz administracyjnych przekazano wszystkie sklepy z artykułami przemysłowymi - Miejskiemu Handlowi Detalicznemu, przejmując jednocześnie od nich sklepy z artykułami spożywczymi. W tym tez okresie nastąpiła zmiana nazwy spółdzielni z PSS "Ostoja" na PSS "Społem"
  • W 1966 roku połączono Spółdzielnię "Społem" z Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców w Olsztynie. Podstawą działalności Spółdzielni był statut WPSS w Olsztynie.
  • Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę nazwy spółdzielni z WPSS Oddział Kętrzyn na WSS Oddział Kętrzyn. 
    W 1976 roku połączono jednostki handlowe w mieście: PHS, PPG, WSS.

Z dniem 31.12.2003 r. nastąpiło zakończenie działalności Społem PSS w Mrągowie i Społem PSS w Kętrzynie jako samodzielnych jednostek gospodarczych.

W kwietniu 1991 roku po wielu zmianach organizacyjnych na bazie majątku byłego WSS "Społem" powstała Spółdzielnia Handlowa "Alfa" w Olsztynie, która jako samodzielny podmiot gospodarczy działała do 31.12.2003 r.


Szczytno

W 1945 roku w Szczytnie powstawały zręby spółdzielczości, która na terenach dawnych Prus Wschodnich nie miała właściwie żadnych tradycji. Prowadzeniem handlu zajęła się ludność napływowa, głównie z Mazowsza. W czerwcu 1945 roku powstała w Szczytnie Spółdzielnia Spożywców "Zjednoczenie". Pierwszy sklep mieścił się przy ulicy Ogrodowej. Większość sprzedawanych w nim towarów pochodziła z majątków administrowanych przez wojsko, młynów i gorzelni. W pierwszym roku istnienia spółdzielnia liczyła 74 członków i 4 pracowników etatowych. Funkcję prezesa pełnił wtedy Józef Wroński-Kondracki. W 1949 roku uruchomiono masarnię, bar przy ul. Kościuszki i trzy nowe piekarnie znajdujące się przy ul. 1 Maja, Kościuszki i Sienkiewicza. Zatrudnienie w spółdzielni wzrosło do 118 pracowników. W latach 50. Spółdzielnię włączono do Narodowego Planu Gospodarczego, a jej system finansowy poddano kontroli NBP. Lata 60. to okres dynamicznego rozwoju spółdzielni. W tym czasie powstała ciastkarnia, Spółdzielczy Dom Towarowy, pralnia i magiel. W 1970 roku spółdzielnia była w posiadaniu 33 sklepów detalicznych, 10 kiosków, 7 zakładów gastronomicznych, 2 stołówek przyzakładowych, 1 masarni, 5 piekarń, 1 ciastkarni, 1 wytwórni wód gazowanych i 1 tuczarni.  Z początkiem lat 80. w związku z wielkim kryzysem ekonomicznym, potencjał gospodarczy spółdzielni uległ pogorszeniu. 

1983 r. Prezesem Spółdzielni został Bogusław Palmowski.  Ostatnią poważną inwestycją spółdzielni było uruchomienie na początku lat 90. dużej piekarni przy ul. Moniuszki. 

 1 stycznia 2006r. „Społem” PSS w Szczytnie, zostało przejęte przez  "Społem" PSS w Olsztynie.


Iława

W dnu 30 lipca 1945 roku, z inicjatywy byłego Burmistrza Miasta Iławy Maksymiliana Grabowskiego, grupa działaczy powołała do życia Spółdzielnię pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Mazur”. W tym dniu podpisano pierwszy Statut Spółdzielni, a Kierownikiem Zarządu Spółdzielni został Leonard Ewertowski. Pod koniec 1945 roku Spółdzielnia liczyła 33 członków, a swoją działalność gospodarczą zaczęła od jednego sklepu spożywczego przy ul. Kościuszki w Iławie.

W latach 1947-1948 Spółdzielnia powiększyła  swój potencjał do 4 sklepów spożywczych, 1 sklepu przemysłowego i 1 restauracji, natomiast na przełomie roku 1948/1949 przejęła warsztat masarski. Rejestracja Spółdzielni nastąpiła w dniu 18 października 1949 roku w Sądzie Okręgowym w Pasłęku Nr R.S.J. – 92.
Na lata 1950-1960 przypadł dynamiczny rozwój Spółdzielni, między innymi poprzez wzrost ilości prowadzonych placówek. W 1955 roku Spółdzielnia zorganizowała Zakład Pracy Nakładczej zaspakajając tym samym stale rosnące zapotrzebowanie na art. przemysłowe. Działalność handlowa i usługowa szła w parze z ożywioną pracą społeczno- samorządową i wychowawczą wśród członków Spółdzielni. Pod koniec lat 60-tych Spółdzielnia liczyła 1963 członków.  Rok 1966 przynosiósł reorganizację w Spółdzielni. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia „Społem” w Iławie współtworzy „Społem” Wojewódzką Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie stając się jej Oddziałem. W latach 80-tych , mimo niekorzystnej sytuacji społeczno – politycznej,  duże nakłady inwestycyjne Spółdzielni pozwoliły wybudować magazyn hurtowy, piekarnię, 4 pawilony spożywcze oraz warsztaty grupy remontowo-konserwacyjnej.
Z dniem 1 stycznia 1984 roku powstała samodzielna samorządowa i samo finansująca się „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Iławie. W tym czasie dysponowała  52 placówkami detalicznymi, 15 punktami usługowymi, 12 zakładami gastronomicznymi stałymi, 7 sezonowymi, 9 bufetami przyzakładowymi oraz 2 stołówkami. Spółdzielnia zatrudniała w tym okresie 642 pracowników i 80 uczniów praktycznej nauki zawodu.
Na początku lat 90-tych w zwiazku z nowymi uwarunkowananiami społeczno-politycznymi, potencjał gospodarczy Spółdzielni oraz zatrudnienie uległy znacznemu zmniejszeniu.  

W dniu połączenia ze Spółdzielnią Społem PSS w Olsztynie tj. 01.01.2022r,  Spółdzielnia w Iławie posiadala 8 sklepów spożywczych, 2 przemysłowe,oraz zakład ciastkarsko-piekarski .