Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Regulamin konkursu "ROZDAJEMY BILETY NA MECZ!"

Konkurs „ Rozdajemy bilety na mecz siatkówki” w  SPOŁEM PSS w Olsztynie.

13 listopada 2023 r.

Zadanie:

  1. Do wygrania: Pierwsza osoba wygrywa jednocześnie 2 bilety na mecz siatkówki
  2. AZS Indykpol Olsztyn- Exact Systems Hermarpol Częstochowa

Otrzyma ją pierwsza osoba,  która zamieści pod postem odpowiedź na pytanie:

Kto jest obecnie głównym trenerem drużyny siatkarskiej AZS Indykpol Olsztyn?

REGULAMIN:

1. [KTO ORGANIZUJE KONKURS]

1.1. Organizatorem konkursu pt. „Rozdajemy bilety na mecz siatkówki” (dalej: Konkurs) jest firma „Społem” PSS w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8 (10-576 Olsztyn), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000048138, NIP: 739-020-36-99 (dalej: Organizator).. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.2. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym FACEBOOK pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/spolemolsztyn/

2. [KIEDY PRZEPROWADZANY JEST KONKURS]

2.1. Konkurs odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 14 listopada 2023 r. (WTOREK)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3. [KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU]

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat w chwili zgłoszenia do Konkursu.
4. [KTO NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSIE]

4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału: członkowie organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), jak również członkowie najbliższych rodzin ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

5. [CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY MIEĆ SZANSĘ NA WYGRANĄ]

5.1. Konkurs wygrywa Pierwsza osoba, spełniająca warunki konkursu, która jako pierwsza podeśle odpowiedź na pytanie:

 

Kto jest obecnie głównym trenerem drużyny siatkarskiej AZS Indykpol Olsztyn?

Odpowiedź należy wysłać na skrzynkę odbiorczą firmowego fanpage SPOŁEM PSS w Olsztynie na Facebooku -  https://www.facebook.com/spolemolsztyn

NAGRODY W KONKURSIE

6. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

  1. INDYKPOL AZS OLSZTYN – EXACT SYSTEMS HEMARPOL CZĘSTOCHOWA 2023-11-15 18:30
  2. INDYKPOL AZS OLSZTYN – EXACT SYSTEMS HEMARPOL CZĘSTOCHOWA 2023-11-15 18:30

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 8 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Społem” PSS w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8 w Olsztynie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie oraz odebrania nagrody.

 

8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

8.1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.2. Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w konkursie podejmują w serwisach społecznościowych jakiekolwiek działania („polubienie” Fanpage’a, udostępnienie na prywatnej osi czasu - Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzach lub postach na Facebooku, w tym na Fanpage’u.), to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie.

8.3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.