ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Kalendarz Zebrań:

9 kwietnia - grupa II (Mrągowo), restauracja Osteria del Mercato, ul. Warszawska 2C (I piętro), godz. 15:30

10 kwietnia - grupa I (Kętrzyn), restauracja Aria, ul. Daszyńskiego 25, godz. 15:30

11 kwietnia - grupa III (Szczytno), świetlica przy ul. Kościuszki 1, godz. 15:00

12 kwietnia - grupa IV (Olsztyn, nazwiska od A do Ł), ul. Towarowa 3, godz. 15:30

13 kwietnia - grupa V (Olsztyn, nazwiska od M do Z), ul. Towarowa 3, godz. 15:30.

Porządek Zebrań:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, komisji mandatowej i wnioskowej.
  4. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni oraz działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
  5. Informacja Zarządu o zamierzonych działaniach na 2018 r.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwał i wniosków.
  9.  Wolne wnioski.

 

 

05/04/2018
do góry