Władze spółdzielni

Zarząd Spółdzielni:

 

mgr inż. Stanisław Tunkiewicz - Prezes Zarządu

 

      

        

 

mgr inż. Stanisław Sztachelski - Wiceprezes  Zarządu

 

        

 


 Główny Księgowy:
 mgr Anna Lipińska  
          

        


 

RADA NADZORCZA

 

Prezydium:

 

Przewodniczący – Wojciech Bigoszewski

Z-ca Przewodniczącego – Anastazja Łysecka

Sekretarz - Barbara Bielecka

                                                                                            

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jacek Migdalewicz

Członek - Jadwiga Kawałko

Członek  - Anna Kowalczyk

Członek - Krystyna Lech

Pozostali członkowie:

Grażyna Bejnarowicz

Teresa Fiedorowicz

Marek Karwacki

Jerzy Podolak


 

W terminach posiedzeń Rady Nadzorczej członkowie Rady przyjmują w sprawach z zakresu działania Rady po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny w Dziale Organizacji, Kontrloli i Samorządu.
 

Kontakt w innym terminie jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem Działu Organizacji, Kontroli i Samorządu pok. 102.

 

do góry